de Volkskrant, 31 juli 1993


 
 

Medewerker CRI mag niet deelnemen aan bijeenkomst hackers

 
 
  De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) heeft zijn medewerker H. Onderwater op de valreep alsnog verboden deel te nemen aan een internationale hackersbijeenkomst, die vanaf komende woensdag plaatsvindt in de Flevopolder.
 Volgens de CRI bestaat het risico dat er tijdens de bijeenkomst strafbare feiten worden gepleegd. De beslissing is opmerkelijk omdat Onderwater, hoofd van de afdeling Computercriminaliteit, aanvankelijk wel toestemming had om deel te nemen aan een forumdiscussie over de effecten van de wet Computercriminaliteit, die per 1 maart in werking is getreden.
 Het discussiepanel bestaat uit de dit voorjaar op verdenking van computerkraken gearresteerde Ronald O., systeembeheerder R. Wiggers, werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verantwoordelijk voor de arrestatie van O., de Delftse hoogleraar dr I. Herschberg en een aantal computerbeveiligingsexperts.

 In een persoonlijke verklaring aan de organisatie zegt Onderwater de beslissing te betreuren. Hij deelt de mening van de CRI-leiding niet. Onderwater onderhoudt al enige maanden via een computernetwerk intensief contact met de groep hackers die zich hebben verenigd rondom het tijdschrift Hack Tic. Hij toont zich daarbij een enthousiast voorstander van de wet Computercriminaliteit.
 Volgens Rop Gonggrijp, organisator van de hackersbijeenkomst, is de vrees van de CRI ongegrond. `Als we al strafbare feiten zouden willen plegen, dan zouden we daar zeker geen politiemensen bij uitnodigen.' Hij beschuldigt de CRI ervan de hackers in Nederland te willen isoleren in een gesloten groep. `Terwijl wij juist een open discussie wensen.'

 Dick van Gooswilligen, woordvoerder van de CRI, stelt dat de recherche de groep rond Hack Tic weliswaar graag als partner beschouwt in het vinden van methodes om computercriminaliteit te bestrijden. `Maar als het geringste vermoeden bestaat dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten, dan kunnen we ons niet aan een dergelijk evenement verbinden.' Volgens Van Gooswilligen beschikt de CRI niet over concrete aanwijzingen dat er tijdens de bijeenkomst misdrijven zullen worden gepleegd.

Francisco van Jole

Andere artikelen over HEU:

HEU Introductie
HEU Verslag
CIA geinteresseerd in hackers


NB: Deze tekst bestaat uit ongecorrigeerde kopij en is eigendom van Francisco van Jole. Er is geen enkele garantie dat tekst en publikatiedatum overeenstemmen met de gedrukte versie. Gedrukte artikelen zijn op te vragen bij de documentatiedienst van de Volkskrant. Verdere verspreiding of gebruik niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Geraadpleegde bronnen

Home