de Volkskrant, 10 augustus 1993


 

CIA GEINTERESSEERD IN HACKERS


 
  Terwijl de Nederlandse overheid hackers behandelt als criminelen, ontvangt de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ze met open armen. Althans zo lijkt het. Twintig computerfreaks die vorige week aanwezig waren op de internationale hackersbijeenkomst in de Flevopolder zijn uitgenodigd voor een driedaags symposium over nationale veiligheid en open computersystemen dat in november plaatsvindt in Washington.
  Organisator Robert Steele is zelfs bereid de reis- en verblijfkosten te betalen voor Rop Gonggrijp, woordvoerder van de Nederlandse hackersgemeenschap. Steele was vorige week ook in de Flevopolder aanwezig en gaf er een druk bezochte workshop over inlichtingendiensten. Volgens eigen zeggen heeft hij 18 jaar lang voor de CIA gewerkt. Anderhalve maand geleden zou hij zijn taken hebben neergelegd. maar zijn status van case officer hebben behouden, met alle privileges van dien.
  Hij is enthousiast over de hackersgemeenschap. `Lieden die misdrijven plegen uit eigen gewin veroordeel ik natuurlijk maar bij deze mensen ligt het anders. Het zijn pioniers op een volkomen nieuw terrein. Ik vergelijk hen wel met bijvoorbeeld de burgerrechtactivisten uit de 60-er jaren. Ze overtreden de wet alleen maar omdat ze maatschappelijke verandering voorstaan. Daar heb ik geen moeite mee.'
  Steele verwijt de inlichtingendiensten blind te zijn voor de grote hoeveelheden `unclassified' informatie die via internationale computernetwerken tussen politiek activisten worden uitgewisseld over bijvoorbeeld de situatie in Derde Wereldlanden. `Terwijl het inlichtingenwerk voor tachtig procent gebaseerd is openbare bronnen, wordt deze informatie genegeerd.'

  Volgens Peter Klerks, verbonden aan de Leidse universiteit en onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, leidt het geen twijfel dat Steele werkelijk verbonden is aan de CIA. `Het verhaal past precies in de beleidswijziging die de dienst een aantal jaren heeft ingezet met als doel meer publiek te gaan werken. Ik denk alleen dat hij er nog steeds bij in dienst is.'
  Klerks, die ook voor het symposium is uitgenodigd, noemt het verhaal van de uitermate rap van de tongriem gesneden Steele heel slim. `Hij vertelt precies wat de hackers zo graag willen horen. Ondertussen is hij er natuurlijk wel op uit om ze voor zijn karretje te spannen.'

  Op het symposium, toegangsprijs voor niet-genodigden 400 dollar, spreken onder meer de futuroloog Alvin Toffler en vier kolonels van de KGB. Vice-president Al Gore is ook als spreker gevraagd maar zal volgens Steele een vervanger sturen.
  De invitatie aan de Nederlandse hackers is des te opmerkelijker omdat een vertegenwoordiger van de Nederlandse Centrale Recherche Informatiedienst een aanvankelijke toezegging om op de hackersbijeenkomst in de Flevopolder te spreken, op bevel van zijn meerderen moest intrekken. De CRI vreesde geassocieerd te worden met plegers van strafbare feiten.
  Bij het hoofdkantoor van de CIA in Washington wordt verbaasd gereageerd op het optreden van Steele. Een woordvoerder wil echter bevestigen noch ontkennen dat de Amerikaan voor hen heeft gewerkt. `Wij geven nooit en te nimmer informatie over wie er wel of niet bij ons in dienst zijn.'
 
Francisco van Jole

Andere artikelen over HEU:

HEU Introductie
HEU Verslag
CRI-medewerker mag niet van baas


NB: Deze tekst bestaat uit ongecorrigeerde kopij en is eigendom van Francisco van Jole. Er is geen enkele garantie dat tekst en publikatiedatum overeenstemmen met de gedrukte versie. Gedrukte artikelen zijn op te vragen bij de documentatiedienst van de Volkskrant. Verdere verspreiding of gebruik niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Geraadpleegde bronnen

Home 

??