de Volkskrant, 18 december 1995

EXTREEM RECHTSE PARTIJ BEDREIGT TEGENSTANDERS

 De extreem-rechtse partij NVP/CP`86 verspreidt via Internet adressen van politieke tegenstanders in heel Nederland. Op een computersysteem in de Amerikaanse stad Houston is een overzicht van tientallen organisaties te vinden waaronder vestigingen van Vluchtelingenwerk, wereldwinkels, verenigingen van buitenlanders en kraakcafés. Volgens de opstellers betreft het plaatsen waar middels affiches `anti-fascistische acties worden aangekondigd`.
 Het overzicht is samengesteld door een organisatie die zich bedient van het acroniem ODIN, de naam van de Germaanse oppergod, wat staat voor Onderzoek, Documentatie en Informatie Netwerk. Op de homepage worden gebruikers opgeroepen informatie over `linkse organisaties` zoals GroenLinks aan het in Sassenheim gevestigde ODIN door te spelen. Ook is er een `meldpunt volksvijandige activiteiten`, compleet met elektronisch formulier, en een postorderbedrijf voor het bestellen van propagandamateriaal, zoals T-shirts met de kreet `Het is fijn om blank te zijn`, op de pagina's te vinden.
 De partij NVP/CP`86 beschikt sinds enige tijd over een zogeheten eigen site, gereserveerde ruimte, op het wereldwijde netwerk en maakt daarvoor gebruik van een Internet-aanbieder in Texas. Het adres van het bewuste domein staat geregistreerd op naam van partijsecretaris T. Mudde. Enig elektronisch speurwerk wijst uit dat Mudde het systeem vanuit Nederland onderhoudt via een account onder valse naam bij de Amsterdamse Internet-aanbieder Xs4all.
 `We zien onszelf voor een dilemma geplaatst,` stelt Xs4all-woordvoerder R. Gonggrijp. `Hij gebruikt niet direct ons systeem voor het verspreiden van dergelijke propaganda. Vooralsnog is er dus geen directe reden om hem de toegang te ontzeggen. Maar we moeten daar wel nog eens goed over nadenken.`
 Het feit dat het systeem fysiek in Texas gevestigd is, wil niet zeggen dat de partij in Nederland niet juridisch vervolgd zou kunnen worden voor de inhoud. De officiële registratie van het domein maakt van Mudde namelijk een in Nederland actieve elektronisch uitgever die verantwoordelijk is voor wat er op de pagina's wordt aangeboden.
 Partijsecretaris Mudde is overigens al langer actief op het computernetwerk. In juni van dit jaar verscheen er een kort interview met hem in een elektronische discussiegroep van de White Power-beweging waarin hij zich afzet tegen `het idee van e/e/n wereld met een mix van culturen, zoals bijvoorbeeld MTV en Coca-Cola dat presenteren.`
 Via de pagina van de NVP/CP`86 is het mogelijk om te `reizen` naar soortgelijke nationalistische organisaties zoals de British National Party en de Poolse NOP. Het bewuste Internet-systeem in Texas biedt onderdak aan meerdere extreem-rechtse organisaties zoals bijvoorbeeld de White Aryan Resistance die op het net openlijk de Holocaust ontkent. In de Verenigde Staten is het verkondigen van dergelijke taal niet strafbaar. Eerder vond de NVP/CP`86 onderdak op een extreem-rechts elektronisch verzamelpunt aan de universiteit van Texas. Deze toegang werd onlangs gesloten na massale protesten van Internet-gebruikers.


Francisco van Jole


NB: Deze tekst bestaat uit ongecorrigeerde kopij en is eigendom van Francisco van Jole. Er is geen enkele garantie dat tekst en publikatiedatum overeenstemmen met de gedrukte versie. Gedrukte artikelen zijn op te vragen bij de documentatiedienst van de Volkskrant. Verdere verspreiding of gebruik niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Geraadpleegde bronnen

Home